โรงพยาบาลกงหรา


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข